Tilbygning pris

Den ultimative guide til

Byggetilladelse

Skal du bygge til, bygge om eller bygge nyt, skal du være opmærksom på, om dit byggeprojekt kræver, at du søger om en byggetilladelse hos din kommune. Det er kommunen der tager stilling til, om din ansøgning opfylder de krav der er på området og om dit byggeprojekt overholder de gældende regler og lovgivning.

Som ganske almindelig privatperson, uden nogen speciel viden om byggelovgivningen, kan det let føles som en stor mundfuld at skulle finde rundt i de mange forskellige ting, du skal bruge til din ansøgning. Læs med her, hvor du får brugbar og let tilgængelig viden på området.

Hvorfor skal du søge om en byggetilladelse?

I Danmark er byggeriet underlagt strenge regler. Disse regler findes på flere forskellige niveauer, nogle er udformet som love, andre som lokalplaner i kommunen og endnu andre som servitutter på din matrikel. For at være sikker på, at alle disse regler er opfyldt, skal du for det meste søge om en byggetilladelse, inden du påbegynder byggeriet.

For selv om du har købt din matrikel og dermed ejer af den, skal du stadig overholde de regler der er alment gældende og de regler der gælder for din kommune og for de eventuelle servitutter, der er gældende for din matrikel. Det er ikke dog alle byggeprojekter der skal søges byggetilladelse til. Det kan du læse meget mere om nedenfor.

Koster det noget at få en byggetilladelse?

Ja, det gør det som oftest. Der er forskel på de forskellige kommuners priser, for nogle har et fast gebyr, mens andre afregner for timeforbruget. Vær opmærksom på, at din kommune ikke må beregne gebyr og samtidig tage timepris på at behandle din ansøgning om byggetilladelse.

Det er enten eller, så derfor kan der være variationer fra kommune til kommune. Timeprisen fastsætter kommunen selv, så selv om to kommuner afregner prisen pr. time, kan der være forskel i den endelige pris, alt efter deres individuelle timesats og behandlingstid. 

Du vil til enhver tid kunne kontakte din kommune, for at få svar på de gældende takster í forbindelse med din ansøgning om en byggetilladelse.

Hvor hurtigt får du svar på din ansøgning om byggetilladelse?

Det er faktisk også meget forskelligt fra kommune til kommune. Nogle kommuner sender dig et svar i løbet af dage, mens andre kommuner bruger måneder på at give dig et svar. Som oftest kan du på din kommunes hjemmeside læse, hvor lang behandlingstiden for en byggetilladelse er. 

Derfor kan det godt betale sig, at du så hurtigt som muligt undersøger behandlingstiden i din kommune, da du ikke må gå i gang med dit projekt, før byggesagen er godkendt. Som udgangspunkt er det oftest, hvis der skal søges dispensation for for eksempel bebyggelsesprocenten, afstand til skel eller andre former for dispensation, at du kan risikere, at skulle vente på en afgørelse. 

Skal du ansøge om byggetilladelse i Hovedstadsområdet eller det øvrige Sjælland, kan du altid kontakte os, vi har nemlig stor erfaring med og indsigt i de forskellige kommuners behandlingstider, når det handler om byggetilladelser af enhver art. Uden at kende dine specifikke byggeplaner, vil vi altid kunne give dig et godt, kvalificeret bud på ventetiden i lige netop din kommune.

Disse byggeprojekter skal du søge byggetilladelse til

Her får du en oversigt over de mest almindelige byggesager, hvor der kræves en byggetilladelse, før du går i gang med byggeriet. Finder du ikke dit projekt her, bør du kontakte din kommune, for yderligere information. Du kan også oprette en ansøgning om byggetilladelse, for så giver kommunen dig besked, hvis du ikke behøver en byggetilladelse til dit projekt. 

 

Du skal altid søge om byggetilladelse når du skal

 

 • Bygge nyt helårshus eller sommerhus

 

 • Bygge anneks eller udestue

 

 • Bygge en 1. sal på din bolig eller en kvist på en eksisterende 1. sal

 

 • Bygge en tilbygning til din eksisterende bolig

 

 • Lave en større ombygning eller en ændring i beboelsen

 

 • Etablere bad / toilet i en kælder, der ikke er godkendt til beboelse

 

 • Ændre rum eller bolig fra erhverv til beboelse

 

 • Ændre en lejligheds konstruktion ved at flytte rum, vægge eller døre

 

 • Bygge et udhus eller garage, hvor du enten vil overstige 50 m2 af andre bygninger eller ikke kunne overholde bebyggelsesprocenten, lokalplanen eller andre krav og regler

 

Som tommelfingerregel kan man sige, at ændrer du i boligens areal, skal du altid søge om byggetilladelse. Bygger du andre bygninger, som carport, garage udhus eller skur, skal du søge om byggetilladelse, hvis det samlede areal af andre bygninger vil overstige 50 m2 for fritstående huse og 20m2 for rækkehuse. 

Ved nybyggeri skal du også altid søge byggetilladelse, også når det drejer sig om et sommerhus eller fritidshus. Kan dit projekt ikke overholde lokalplanens eller servitutternes krav, skal du også søge byggetilladelse, for at få dispensation.

Det skal din ansøgning om byggetilladelse indeholde

Du skal udfylde din ansøgning om byggetilladelse på hjemmesiden www.bygogmiljoe.dk og først når du har oprettet din ansøgning, får du en oversigt over, hvilken dokumentation du skal indsende. Husk, at du skal anvende dit NemId, når du skal ansøge. Alt efter omfanget af dit byggeprojekt, kan dokumentationen variere en del i omfang.

 

Oftest skal dokumentationen som minimum omfatte følgende:

 

 • En situationsplan. Hermed menes en fuldstændig beskrivelse og visning af placeringen af dit byggeri, eksisterende bygninger, afstande til skel og eventuelle terrænforskelle og hvordan du tilpasser byggeriet til disse forskelle. Du bør også indtegne det nuværende, overordnede kloaksystem i din situationsplan.

 

 • En afløbsplan. Her skal du beskrive og vise både nuværende og fremtidige brønde og afløbsledninger.

 

 • En plantegning. Her viser du byggeriets indretning og byggeriets eller den enkeltstående bygnings færdige mål. 

 

 • En facadetegning. Her skal du faktisk have lavet 4 stk. Du skal nemlig vise bygningen set fra alle 4 verdenshjørner.

 

 • Et tværsnit. Her skal du vise bygningen i tværsnit, med indtegnede højder og dimensioner. Her skal naturligvis medtages alle plan, både kælder og 1.sal.

 

 • Detailtegninger. Hvis dit byggeri indeholder specielle konstruktioner, som for eksempel varmeisolering eller fugtisolering. Omhandler dit byggeprojekt et fritliggende enfamilieshus, skal du normalt først indsende denne dokumentation, når byggeriet er færdigt.

 

 • Alle overordnede informationer om byggeriets konstruktioner, installationer og materialer. Også her er det normalt noget, du først behøver dokumentere, efter byggeriet står færdigt.

 

Noget af dokumentationen kan du måske selv klare, mens andet efter al sandsynlighed kræver byggeteknisk hjælp, enten fra en byggesagkyndig person eller en arkitekt. Du skal vide, at det ofte kan betale sig, at lade en professionel byggesagkyndig stå for al dokumentation. 

Det gør du let og elektronisk, ved at give vedkommende en fuldmagt, så han eller hun får adgang til byggesagen.  Desuden skal du være opmærksom på, at du skal have fuldmagt fra en eller flere medejere, såfremt du ikke står som eneejer af din matrikel. Dette kan i også klare elektronisk inde på selve byggesagen. 

Når byggeriet er afsluttet, er der krav om, at du indsender teknisk dokumentation på for eksempel statiske beregninger, varmetabsberegninger og terrænregulering. Hvor meget teknisk dokumentation der er brug for, afhænger af det aktuelle byggeprojekt. Når din byggesag er helt afsluttet, vil der automatisk blive sendt besked til BBR registret, som opdaterer informationerne, så de er korrekte. Det betyder, at du ikke selv behøver at foretage dig noget i den forbindelse.

Hvilke byggeprojekter kræver ikke en byggetilladelse?

Der er i marts 2020 indført lidt lempelser, når du skal opføre sekundære, fritstående bygninger på din grund. Med sekundære bygninger menes bygninger, der ikke anvendes til beboelse. Det kan for eksempel være et redskabsskur, en garage eller en carport. 

Hvis din matrikels andel af sekundære, fritstående bygninger ikke overstiger 50m2 for fritliggende huse og 20m2 for rækkehuse, inklusive det byggeprojekt du skal igang med, behøver du ikke lave en ansøgning om byggetilladelse.

Det er vigtigt, at der er tale om fritliggende bygninger, der dog gerne må blive bygget sammen med øvrige fritliggende bygninger, men ikke med din beboelse. Hvis din sekundære bygning skal sammenbygges med dine primære beboelse, skal du altid søge om byggetilladelse.

Du kan også lave en ombygning og renovering af hus, hvor du ikke ændrer på det samlede boligareal, uden at skulle søge om byggetilladelse, så længe der er tale om et fritliggende enfamiliehus. 

Desuden skal du altid være opmærksom på, at selvom dit byggeprojekt ikke kræver en byggetilladelse, skal du have styr på, at alle regler omkring bebyggelsesprocent, afstande til skel, højde på byggeriet og andre gældende krav er overholdt.

Husk at rette dine BBR oplysninger, hvis dit byggeprojekt ikke kræver byggetilladelse

Hvis dit byggeprojekt ikke kræver byggetilladelse, har du selv ansvaret for at registrere de nye og korrekte oplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret), når dit byggeri er færdigt. Det er vigtigt at BBR har de rigtige oplysninger, ellers vil din ejendomsvurdering blive beregnet på det forkerte grundlag. På hjemmesiden www.ois.dk kan du se de oplysninger, der allerede er registreret på din ejendom.

Det kan faktisk også vise sig, at du vil støde ind i problemer, hvis du ønsker at optage lån eller tegne en forsikring på din ejendom, hvis ikke dine BBR oplysninger er opdaterede og korrekte. Har du for eksempel opført et nyt skur på din grund, hvor du måske opbevarer dine dyre haveredskaber og -maskiner, men glemt at registrere de nye oplysninger i BBR. Så kan du få svært ved at få erstatning fra din forsikring, hvis du har haft indbrud i skuret, som på papiret ikke eksisterer.

Find altid dine håndværkere inden du søger om byggetilladelse

Når du får din byggetilladelse fra din kommune, er du sådan set klar til at gå i gang med dit byggeprojekt. Det er dine foretrukne håndværkere sandsynligvis ikke. Det er de færreste håndværkere, der kan træde til ved et større byggeprojekt med ingen eller kort varsel. De der kan, er måske ikke dem du ønsker at benytte. 

Derfor bør du, som noget af det første i forløbet, kontakte den eller de håndværkere, du gerne vil bruge, eller i hvert fald vil have et tilbud fra. Er det større byggeprojekt, skal du sandsynligvis have både et murerfirma, et VVS firma, et tømrerfirma og et malerfirma inde omkring de forskellige opgaver, som skal udføres.  

Find ud af med dig selv, om du har tid, lyst og evner til at koordinere de forskellige fag igennem hele byggeriet. Det kan vise sig at være en stor opgave, specielt hvis du skal passe job og familie ved siden af. Løsningen for de fleste er, at vælge et af de primære firmaer til at stå for hele entreprisen. Det betyder, at din kontakt altid er med projektets byggeleder, som også står for koordinering og information til de øvrige aktører.

Det kan vise sig at være en rigtig god og rentabel løsning for dig. For en erfaren og professionel byggeleder kender til de fleste udfordringer og variabler i et byggeprojekt, der kan give os andre sved på panden og hjertebanken. Han ved hvordan han skal løse problemerne og komme hurtigt videre. Det vil give dig en meget mere smidig byggeproces, der ikke er præget af forglemmelser, fejlinformationer eller unødig ventetid.

Få hjælp og vejledning til dit byggeprojekt

Hos Murerfirmaet har vi lang og god erfaring i byggeleder rollen på alle former for byggeprojekter, store som små. Det er nemlig ofte Murerfirmaet, der påtager sig at stå for hele entreprisen. Ikke fordi vi er bedre end de andre håndværkere, men fordi vores arbejdsområde er størst og fordi vi skal arbejde på dit projekt ad mange omgange. Derfor er vi altid med fra start til slut.

Vi har stabile og langvarige samarbejder med vores faste kollegaer i de øvrige håndværksfag. Det giver en rigtig god tryghed for dig som kunde, at vide at dine håndværkere kender hinanden og har arbejdet sammen få flere byggeprojekter.


Vi har således stor erfaring i at vejlede vores kunder i, hvordan en byggesag forløber. Både hvis du skal bygge et nyt hus, bygge til dit nuværende hus, bygge om eller opføre andre bygninger på din matrikel. Vi kender bygningsreglementet og vi holder os godt opdateret på området. Hos os vil du altid kunne booke et uforpligtende møde med vores byggeleder, der kan råde og vejlede dig i den bedste fremgangsmåde for netop dit byggeprojekt.

Del:

Relaterede artikler

Solceller til taget: den store guide

Solceller til taget er en bæredygtig og miljøvenlig løsning, der udnytter solens energi til at producere elektricitet. Solceller er små enheder, der er lavet af

Indsend din opgave