Referencer

Se et lille udkast af tidligere opgaver

 • 5 star review  (Translated by Google) Super fast service, really professional team who did a fantastic job with my extension in Næstved. - Can definitely be recommended! (Original) Super hurtig service, virkelig professionelt team der udførte et fantastisk arbejde med min tilbygning i Næstved. - Kan helt klart anbefales!

  thumb Nicolai Hansen

  5 star review  (Translated by Google) Murerfirmaet.dk is a high level company with the best service you can find, and they were very helpful throughout the process. ' They finished our work on time, as we asked to have it done, and gave us all the information needed to know anything about our work completely. There was never any doubt about who should make this extension to our house - Murerfirmaet.dk did it all fantastically well! (Original) Murerfirmaet.dk er et firma på højt niveau med den bedste service, man kan finde, og de var meget hjælpsomme gennem hele processen.' De afsluttede vores arbejde til tiden, som vi bad om at få det gjort, og gav os alle de oplysninger, der var nødvendige for at vide noget om vores arbejde helt ud. Der var aldrig nogen tvivl om hvem der skulle lave denne tilbygning på vores hus - Murerfirmaet.dk gjorde det hele fantastisk godt!

  thumb Niels Ole Hansen Andersen
 • 5 star review  (Translated by Google) Murerfirmaet.dk provides a professional and high service, is always ready to answer the questions we had. The bathroom was finished on time as promised. And they helped us with everything we needed to know about the remodeling of our bathroom - At no point were we in doubt about who should handle the renovation of our bathroom. It was worth all the money (Original) Murerfirmaet.dk yder en professionel og høj service, er altid parat til at besvare de spørgsmål vi havde. Badeværelset blev færdig til tiden som lovet. Og de hjalp os med alt hvad vi havde brug for, at vide omkring ombygningen af vores badeværelse - På intet tidspunkt var vi i tvivl om hvem der skulle klare renovation af vores badeværelse. Det var alle pengene værd

  thumb Anella

  5 star review  (Translated by Google) The bathroom I had last year was old and stale and sloppy. It never got any light, so when the sun shone in, it was just a big glare on the whole thing. The first time one entered my house, there was always an overwhelming smell of mold from my bathroom. That was what gave me the idea of ​​transforming it into something that I could love and enjoy for many years to come; that's why I contacted them - they were professionals with experience and skills that could not be matched by anyone else based on their previous work I had seen! I told them about the type of design and style I wanted, we talked about a few extra additions that needed to happen, such as new toilet and sink blah. The task was solved to perfection! Thank you so much Kenneth and Morten (Original) Det badeværelse, jeg havde sidste år, var gammelt og gammelt og sjusket. Det fik aldrig noget lys, så når solen skinnede ind, var det bare et stort blændværk på det hele. Første gang man kom ind i mit hus, var der altid en overvældende lugt af skimmelsvamp fra mit badeværelse. Det var det, der gav mig ideen om at ombygge det til noget, som jeg kunne elske og nyde i mange år fremover; det var derfor, jeg kontaktede dem - de var professionelle med erfaring og færdigheder, der ikke kunne matches af nogen andre baseret på deres tidligere udførte arbejde jeg havde haft set! Jeg fortalte dem om hvilken type design og stil jeg ønskede, vi talte om få ekstra tilføjelser, der skulle ske, såsom nyt toilet og vask bla. Opgaven blev løst til perfektion! Tusind tak Kenneth og Morten

  thumb David Ruiz Martinez
 • 5 star review  (Translated by Google) My experience with the Masonry Company has our amazing. There was a 2 day delay on the scaffolding, but the masonry work itself and the communication has been top notch (Original) Min oplevelse med Murerfirmaet har vores fantastisk. Der var 2 dages forsinkelse på stillads, men selve murerarbejdet, og kommunikationen har været helt i top

  thumb Susanne Hansen

  5 star review  Positive: Quality

  thumb kenneth jensen
 • 5 star review  (Translated by Google) We had a very wide bathroom which was not used optimally. We wanted to do away with that, but we needed help, because we only wanted a renovation when the budget allowed it - so Murerfirmaet.dk helped us by renovating our bathroom at a price that made sense to us. They came to visit and discussed their prices in detail with us and explained to us what they do and the process of renovating bathrooms - before asking if there were any specific wishes or ideas for how we would like our new bathroom to look / have certain features. Definitely a good service from Kenneth and his partner Morten! Can definitely be recommended! (Original) Vi havde et meget bredt badeværelse, som ikke blev brugt optimalt. Det ville vi gerne gøre op med, men vi havde brug for hjælp, for vi ville først have en renovering, når budgettet tillod det - så Murerfirmaet.dk hjalp os ved at renovere vores badeværelse til en pris, der gav mening for os. De kom på besøg og diskuterede deres priser i detaljer med os og forklarede os hvad de laver samt processen omkring renovering af badeværelser - inden de spurgte om der var nogle specifikke ønsker eller ideer til hvordan vi gerne vil have vores nye badeværelse skulle se ud/have bestemte funktioner. Helt sikkert en god service fra Kenneth og hans makker Morten! Kan klart anbefales!

  thumb Anders Jensen

  5 star review  Positive: Quality

  thumb kenneth jensen

Facaderenoveringer

Ønsker du at få lavet din facade?